impleSITE.pl Prosty cms i hosting stron www
impleSITE.pl / Start

 Hej!

NOWOŚĆ: Porządkowanie Fragmentów Kodu HTML za pomocą Tagów

Napisane 2020-01-02 przez Piotr Majewski
Fragmenty Kodu HTML to jedna z najużyteczniejszych funkcji impleSITE - znacznie ułatwiająca zarządzanie wieloma podobnymi stronami oraz bardzo rozbudowanymi pojedynczymi stronami. Nie jest więc dziwne, że zaawansowani użytkownicy tworzą bardzo dużo tych fragmentów.
 
Niedawno umożliwiliśmy przekazywanie zmiennych lokalnych do fragmentów, aby nie trzeba było tworzyć wielu niemal identycznych Fragmentów Kodu HTML.
 
Dzisiaj dodajemy TAGI. Za pomocą tagów możesz uporządkować wszystkie swoje Fragmenty Kodu HTML. Każdy fragment może mieć aż 10 tagów, które sam tworzysz i przypisujesz:
 
Dodawnie Tagów
 
Następnie impleSITE automatycznie utworzy zakładki dla każdego używanego tagu:
 
Tagi - zakładki
 
Tagi nieużywane po prostu znikają.
 
 

NOWOŚĆ: Lokalne zmienne we Fragmentach Kodu HTML

Napisane 2019-12-20 przez Piotr Majewski
Fragmenty Kodu HTML mogą przyjmować od dzisiaj do 3 lokalnych zmiennych (tj. działających tylko wewnątrz danego fragmentu).
 
W tym celu należy wywołać fragment kodu za pomocą: {HTML:nazwa_fragmentu:zmienna1|zmienna2|zmienna3}. W treści Fragmentu należy wpisać {VAR_1}{VAR_2}{VAR_3} tam, gdzie ma pojawić się lokalna zmienna.
 
Lokalne zmienne moga zawierać znaki alfanumeryczne%/&()spację=-@?#,.:; 
 
Lokalną zmienną można zmodyfikować umieszczone wewnątrz Fragmentu inne flagi, np: {SETUP:{VAR_1}}{URL:{VAR_1}}{PAGE:{VAR_1}} itd.
 
Na przykład tworzymy Fragment kodu HTML o nazwie implesite_ulamek_korzysci o takej treści:

<p>To tylko ułamek korzyści impleSITE, <a href="{PAGE:{VAR_1}}">poczytaj więcej na ten temat</a>.</p>

A następnie na stronie dodajemy fragment: {HTML:implesite_ulamek_korzysci:123}, gdzie 123 to numer strony, do której chcemy utworzyć link wewnątrz Fragmentu Kodu HTML.

Znacznie ułatwiliśmy tworzenie skomplikowanych MENU

Napisane 2019-12-05 przez Piotr Majewski
impleSITE od dawna posiadał bardzo elastyczny system generowania MENU. Wymagał on jednak bardzo sprawnego posługiwania się kodem HTML. Teraz to ułatwiliśmy umożliwiając:
  1. zagnieżdżanie 1 menu w drugim menu
  2. definiowanie strony nadrzędnej z poziomu flagi MENU po dodaniu numeru strony: {MENU:nazwa_menu:numer_strony}.
Przykład poziomu 1 menu nadrzędnego:
 
Menu nadrzędne
Za pomocą flagi {MENU:podmenu1:{PAGE:aid}} zagnieżdżamy w elemencie danej strony podmenu dla tej konkretnej strony.
 
Przykład poziomu 2 podmenu1:
 
Podmenu
Copyright © 2006-2020 MajewskiBC.pl