impleSITE.pl Prosty cms i hosting stron www
Zostań betatesterem
impleSITE.pl / Blog / Możliwość zdefiniowania DOCTYPE serwisu

Możliwość zdefiniowania DOCTYPE serwisu

W odpowiedzi na zgłaszane problemy z wyświetlaniem się stron w różnych przeglądarkach umożliwiliśmy dzisiaj bardziej zaawansowanym użytkownikom modyfikację deklaracji DOCTYPE całego serwisu (wszystkich szablonów na raz).

Deklaracja DOCTYPE definiuję wersję HTML i jest szczególnie ważna w przypadku stron zapisanych za pomocą najnowszych zasad tworzenia kodu HTML.

Deklarację można łatwo zdefiniować dla wszystkich szablonów serwisu w zakładce Wstawki > Fragmenty Kodu HTML >

DOCTYPE

Lista akceptowanych deklaracji DOCTYPE: http://www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.html

Więcej informacji na ten temat: http://www.w3.org/QA/Tips/Doctype

Podyskutuj na ten temat na forum

Copyright © 2006-2008 MajewskiBC.pl