impleSITE.pl Prosty cms i hosting stron www
impleSITE.pl / Blog / NOWOŚĆ: Lokalne zmienne we Fragmentach Kodu HTML
Fragmenty Kodu HTML mogą przyjmować od dzisiaj do 3 lokalnych zmiennych (tj. działających tylko wewnątrz danego fragmentu).
 
W tym celu należy wywołać fragment kodu za pomocą: {HTML:nazwa_fragmentu:zmienna1|zmienna2|zmienna3}. W treści Fragmentu należy wpisać {VAR_1}{VAR_2}{VAR_3} tam, gdzie ma pojawić się lokalna zmienna.
 
Lokalne zmienne moga zawierać znaki alfanumeryczne%/&()spację=-@?#,.:; 
 
Lokalną zmienną można zmodyfikować umieszczone wewnątrz Fragmentu inne flagi, np: {SETUP:{VAR_1}}{URL:{VAR_1}}{PAGE:{VAR_1}} itd.
 
Na przykład tworzymy Fragment kodu HTML o nazwie implesite_ulamek_korzysci o takej treści:

<p>To tylko ułamek korzyści impleSITE, <a href="{PAGE:{VAR_1}}">poczytaj więcej na ten temat</a>.</p>

A następnie na stronie dodajemy fragment: {HTML:implesite_ulamek_korzysci:123}, gdzie 123 to numer strony, do której chcemy utworzyć link wewnątrz Fragmentu Kodu HTML.

NOWOŚĆ: Flaga QUERY_STRING

Napisane 2020-10-02 przez Piotr Majewski
Od dzisiaj tworząc przekierowanie albo linki możesz dodać flagę {QUERY_STRING} aby dodać listę wszystkich parametrów zapytania - jest to dokładny odpowiednik znanego programistom $_SERVER['QUERY_STRING'].
 
Przykład prostego przekierowania na stronę o numerze 5 z zachowaniem wszystkich parametrów:
Przyklad
Oczywiście możemy też dodać, nadpisać parametry dodając je na końcu linku:
Przykład
Analogicznie będą wyglądały linki, jeśli chcemy, aby przekazywały wszystkie parametry.
 
Flagi {QUERY_STRING} można też użyć formularzu, np. w ukrytym polu. Możemy być nawet bardziej kreatywni, i zapisać adres strony wraz z parametrami, ale w możliwie krótki sposób:
 
<input type="text" name="source" value="/1905?">
 
Ponieważ impleSITE sam rozwija w pełne adresy, odwołania w formie domena/NumerStrony, jest to najkrótszy sposób zapisania pełnego adresu strony.

NOWOŚĆ: Informacja o błędach na Twoich stronach

Napisane 2020-03-05 przez Piotr Majewski
Od dzisiaj impleSITE wyszukuje błędy na Twoich stronach i pokazuje ich listę w panelu administracyjnym. Jeśli znajdziemy jakieś błędy, na górze panelu znajdziesz komunikat tego typu:
 
Błędy info
Po kliknięciu na przycisk pojawi się lista błędów:
 
Lista błędów
 
Po naprawieniu błędu, należy kliknąć X z prawej jego strony, aby błąd usunąć.
 
Na razie informujemy o braku zdefiniowanych wstawek HTML i ustawień. W przyszłości planujemy rozszerzyć raportowanie.

NOWOŚĆ: Wstawki lokalne dla każdej strony

Napisane 2020-01-29 przez Piotr Majewski
To jest BARDZO użyteczna nowość. Od dzisiaj każda strona może mieć zdefiniowaną dowolną ilość wstawek lokalnych. Wstawki lokalne zachowują się podobnie do Wstawek HTML - za ich pomocą definiujemy fragmenty kodu html albo inne treści, które potem używamy w treści i w szablonach. Poczytaj więcej.
Copyright © 2006-2021 MajewskiBC.pl