impleSITE.pl Prosty cms i hosting stron www
impleSITE.pl / Blog / NOWOŚĆ: Lokalne zmienne we Fragmentach Kodu HTML
Fragmenty Kodu HTML mogą przyjmować od dzisiaj do 3 lokalnych zmiennych (tj. działających tylko wewnątrz danego fragmentu).
 
W tym celu należy wywołać fragment kodu za pomocą: {HTML:nazwa_fragmentu:zmienna1|zmienna2|zmienna3}. W treści Fragmentu należy wpisać {VAR_1}{VAR_2}{VAR_3} tam, gdzie ma pojawić się lokalna zmienna.
 
Lokalne zmienne moga zawierać znaki alfanumeryczne%/&()spację=-@?#,.:; 
 
Lokalną zmienną można zmodyfikować umieszczone wewnątrz Fragmentu inne flagi, np: {SETUP:{VAR_1}}{URL:{VAR_1}}{PAGE:{VAR_1}} itd.
 
Na przykład tworzymy Fragment kodu HTML o nazwie implesite_ulamek_korzysci o takej treści:

<p>To tylko ułamek korzyści impleSITE, <a href="{PAGE:{VAR_1}}">poczytaj więcej na ten temat</a>.</p>

A następnie na stronie dodajemy fragment: {HTML:implesite_ulamek_korzysci:123}, gdzie 123 to numer strony, do której chcemy utworzyć link wewnątrz Fragmentu Kodu HTML.

NOWOŚĆ: Wstawki lokalne dla każdej strony

Napisane 2020-01-29 przez Piotr Majewski
To jest BARDZO użyteczna nowość. Od dzisiaj każda strona może mieć zdefiniowaną dowolną ilość wstawek lokalnych. Wstawki lokalne zachowują się podobnie do Wstawek HTML - za ich pomocą definiujemy fragmenty kodu html albo inne treści, które potem używamy w treści i w szablonach. Poczytaj więcej.

NOWOŚĆ: Wstawki HTML mogą przyjąć teraz aż 9 zmiennych i...

Napisane 2020-01-29 przez Piotr Majewski
Zwiększyliśmy liczbę lokalnych zmiennych we Wstawkach HTML z 3 do 9. Dodatkowo zwracamy uwagę, że zmienne mogą też definiować Wstawki HTML umieszczone wewnątrz Wstawki HTML... HTMLowa incepcja. Poczytaj więcej tutaj.

Porządki w panelu administracyjnym

Napisane 2020-01-29 przez Piotr Majewski
Wprowadziliśmy trochę porządku w panelu administracyjnym oraz w nazewnictwie elementów.
  1. Menu mają teraz osobną zakładkę zamiast dzielić jedną z szablonami. Zrobiło się przejrzyściej.
  2. Zmienne zmieniły nazwę na Ustawienia, ponieważ są to zasadniczo ustawienia, a sama flaga to {SETUP:....}. Ponadto taka nazwa sugeruje nowym użytkownikom, ze warto tam zajrzeć, bo może trzeba coś ustawić.
  3. Fragmenty Kodu HTML zmieniły nazwę na "Wstawki HTML", aby nazwa była krótsza i od razu sugerowała, co z tym się robi.
  4. Zmienne lokalne we Wstawkach HTML mają teraz flagi {VAR1}, {VAR2} itd. Wcześniej było to {VAR_1} {VAR_2}, ale podkreślenie niepotrzebnie spowalnia pisanie kodu. Stare flagi nadal będą działały.
  5. Wstawki lokalne konkretnej strony powędrowały na sam dół edycji strony, dla większej przejrzystości.
NIC NIE MUSZISZ ZMIENIAĆ. To są tylko porządki.
Copyright © 2006-2020 MajewskiBC.pl