impleSITE.pl Prosty cms i hosting stron www

Kody impleSITE

impleSITE.pl oddaje swoim użytkownikom do dyspozycji szereg kodów, które ułatwiają zarządzanie stroną oraz umożliwiając znaczną poprawę jej atrakcyjności. Kody dzielimy na systemowe, kody strony oraz multimedialne.

Uważaj podczas edycji Kodów impleSITE. Czasami Edytor HTML wstawia inne tagi HTML w treści Kodu, przez co impleSITE nie jest w stanie go rozpoznać. Najlepiej edytować kody z włączonym podglądem Źródła dokumentu w Edytorze HTML.

Kody systemowe

Kody systemowe pozwalają umieścić w treści szablonu bądź w treści konkretnej strony informacje dotyczące serwisu i jego podstron.

Struktura kodu Opis Przykład użycia
{CONTENT:} Wyświetla treść danej strony. Używane w szablonie. Brak parametrów. {CONTENT:}
{MENU:nazwa_menu} Wyświetla zdefiniowane w zakładce Szablony menu. Parametrem jest nazwa zdefiniowanego menu. {MENU:start}
{URL_GET:zmienna} Wyświetla zawartość zmiennej przekazanej metodą GET, czyli zwykle w adresie w formacie https://www.implesite.pl?zmienna=wartosc {URL_GET:imie}
{URL_POST:zmienna} Wyświetla zawartość zmiennej przekazanej metodą POST, czyli zwykle za pomocą formularza www. {URL_POST:imie}
{COOKIE:nazwacookie} Wyświetla zawartość ciasteczka (pliku cookie) o wskazanej nazwie. {COOKIE:imie}
{COMMENT_FORM} Wyświetla formularz do komentowania treści danej strony. Brak parametrów. {COMMENT_FORM}
{COMMENT_FORM:poziom uprawnien} Wyświetla formularz do komentowania treści danej strony.Parametr określa wymagany poziom uprawnień użytkownika zarejestrowanego w serwisie (zakładka Użytkownicy), który wpisuje komentarz. {COMMENT_FORM:2}
{HTML:nazwa fragmentu kodu html} Wyświetla Fragment Kodu HTML zdefiniowany w zakładce Wstawki > Fragmenty Kodu HTML. {HTML:login_form}
{SETUP:nazwa_zmiennej} Wyświetla Fragment Kodu HTML zdefiniowany w zakładce Wstawki > Zmienne. {SETUP:sitename}
separatorPomocseparatorZakładka SZABLONYseparatorKody impleSITE Wyświetla ścieżkę od strony głównej do strony aktualnie wyświetlanej w postaci linków do poszczególnych poziomów oddzielonych separatorem. Separator może być fragmentem kodu html - np. obrazkiem, albo dowolnym znakiem, np. ukośnikiem (/)

/Pomoc/Zakładka SZABLONY/Kody impleSITE

<img src="/custom/separator.gif" />Pomoc<img src="/custom/separator.gif" />Zakładka SZABLONY<img src="/custom/separator.gif" />Kody impleSITE

{PUBLISHED:format_daty} Wyświetla datę publikacji aktualnie wyświetlanej strony w formacie ustalonym przez nas. Zapis formatu jest identyczny z zapisem parametrów funkcji date() w PHP. Domyślnie data jest wyświetlana jako DD:MM:RRRR  {PUBLISHED:Y-m-d}
{URL:id_strony}

Wyświetla adres strony o podanym ID.

Możliwe jest zagnieżdżenie parametru 1875 (id aktualniej strony) w tym kodzie w celu wyświetlenia adresu aktualnie oglądanej strony.

{URL:1}

ID strony musi być numeryczny

ID strony musi być numeryczny

Wyświetla link do strony o podanym ID.

tresc linku - tzw. anchor, domyślnie nazwa strony.

klasa css - nazwa klasy CSS, która ma być przypisana do linku

taget - cel linku

title - tytuł linku

Możliwe jest zagnieżdżenie parametru {PAGE:aid} (id aktualniej strony) w tym kodzie w celu wyświetlenia linku do aktualnie oglądanej strony.

Start

Strona główna

Kody impleSITE

Kody strony

Kody strony pozwalają umieścić w treści szablonu bądź w treści konkretnej strony informacje dotyczące aktualnie oglądanej strony. Kody strony zawierają stałe parametry.

Struktura kodu Opis
{PAGE:aid}  Wyświetla Numer Strony.
{PAGE:parent} Wyświetla numer strony nadrzędnej
{PAGE:published} Wyświetla Data utworzenia(w formacie UNIX)
{PAGE:name} Wyświetla Nazwę Strony
{PAGE:code} Wyświetla Adres strony (ale nie pełen URL)
{PAGE:url} Wyświetla Przekierowanie
 
{PAGE:title} Wyświetla Tytuł strony
{PAGE:description} Wyświetla Opis strony
{PAGE:keywords} Wyświetla Słowa kluczowe
{PAGE:head_inc} Wyświetla Zawartość
 
{PAGE:content} Wyświetla Treść strony
{PAGE:body_inc} Wyświetla Wstawkę do treści
 
{PAGE:creator} Wyświetla numer autora strony
{PAGE:firstname} Wyświetla imię autora strony.
{PAGE:surname} Wyświetla nazwisko autora strony.
{PAGE:email} Wyświetla e-mail autora strony.
{PAGE:auth_name} Wyświetla nazwę poziomu uprawnień autora strony.
 
{PAGE:auth} Wyświetla numer poziomu autoryzacji potrzebnego aby oglądać stronę
{PAGE:editor} Wyświetla numer poziomu autoryzacji potrzebnego aby edytować stronę
{PAGE:template} Wyświetla numer Szablonu strony

Kody multimedialne

Kody multimedialne pozwalają umieścić w treści szablonu bądź w treści konkretnej strony multimedia z popularnych serwisów www.

Kody mają 2 proste formy:

{KODSERWISU:url_multimediów}

{KODSERWISU:url_multimediów:SZEROKOŚĆ:WYSOKOŚĆ}

W pierwszym przypadku impleSITE wstawi standardowe wymiary. W drugim należy wpisać konkretne wartości liczbowe, np: 400:300

Dostępne KODSERWISU:

KODSERWISU Opis Format url_multimediów
YOUTUBE Odtwarzacz filmów z youtube.com http://www.youtube.com/watch?v=KOD_FILMU
GOOGLEVIDEO Odtwarzacz filmów z video.google.com http://video.google.com/videoplay?docid=KOD_FILMU
SLIDESHAE Odtwarzacz slajdów z slideshare.net http://www.slideshare.net/KOD_SLAJDÓW
JUSTINTV Odtwarzacz TV na żywo z Justin.tv http://www.justin.tv/NAZWA_KANAŁU
USTREAMTV Odtwarzacz TV na żywo z Ustream.tv NAZWA_KANAŁU
FLASH Odtwarzacz Flash http://ADRES_PLIKU_SWF.swf
FLV Odtwarzacz filmów w formacie Flash (FLV)

http://ADRES_PLIKU.flv

http://ADRES_PLIKU.mp4

PODCAST Odtwarzacz mp3 http://ADRES_PLIKU.mp3

 

Czytaj więcej:

Copyright © 2006-2024 MajewskiBC.pl